Fisiologia

La laringe

La laringe està dins el coll, no podem veure-la ni hi tenim accés directe, s’extén des de la tràquea fins la base de la llengua (unida a l’epiglotis). Les cordes vocals són dins la laringe i qualsevol mal ús que en fem pot tenir conseqüències greus.