Fisiologia

Mecanismes de les cordes vocals

Un cop coneixem l’estructura de les cordes vocals ens serà molt útil saber quins mecanismes les regeixen i en treuen el màxim profit. El Mecanisme I és com fonen principalment els homes, que produeixen sons entre 80Hz i 400Hz.
El Mecanisme II és l’habitual entre les dones i les criatures, que produeixen sons entre 300Hz i 1500Hz.

Fisiologia

La laringe

La laringe està dins el coll, no podem veure-la ni hi tenim accés directe, s’extén des de la tràquea fins la base de la llengua (unida a l’epiglotis). Les cordes vocals són dins la laringe i qualsevol mal ús que en fem pot tenir conseqüències greus.